Szkoła i edukacja

Szwajcarski system szkolnictwa dzieli się na trzy poziomy. Obowiązek szkolny trwa jedenaście lat. Młodzi ludzie mogą uzyskać porady dotyczące wyboru zawodu lub kierunku studiów oraz w razie potrzeby ubiegać się o stypendia.

Trzy etapy edukacyjne

W Szwajcarii zasadniczo rozróżnia się trzy kolejne etapy edukacyjne: (1) szkoła obowiązkowa, (2) zasadnicze kształcenie zawodowe lub szkoła średnia oraz (3) zaawansowane kształcenie zawodowe, wyższa szkoła zawodowa lub uniwersytet.

Szkoła obowiązkowa

Wszystkie dzieci w kantonie Zurych uczęszczają do szkoły przez co najmniej jedenaście lat. Klasy są mieszane i neutralne wyznaniowo. Od czwartego roku życia dzieci uczęszczają kolejno do przedszkola (2 lata), do szkoły podstawowej («Primarschule») (6 lat) i średniej I stopnia («Sekundarstufe I») (3 lata). Szkoły publiczne są bezpłatne. Rodzice mogą wybrać dla swojego dziecka szkołę prywatną, ale muszą pokryć koszty.

Aby zapisać dziecko do szkoły lub przedszkola, należy skontaktować się bezpośrednio z urzędem gminy w miejscu zamieszkania lub dyrekcją placówki oświatowej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących szwajcarskiego systemu edukacji można skorzystać z usług doradztwa zawodowego w zakresie wyboru studiów, przyszłego zawodu i planowania kariery.

Zasadnicze kształcenie zawodowe i licea

Zasadnicze kształcenie zawodowe przygotowuje młodzież do wykonywania określonego zawodu, którego nauka trwa od dwóch do czterech lat. W tym czasie młodzi ludzie nabywają umiejętności praktycznych w zakładzie pracy / firmie, jednocześnie uczęszczając do szkoły zawodowej.

Licea przygotowują młodzież do edukacji akademickiej na szwajcarskich uczelniach wyższych. Licea dzielą się na takie, w których można zdobyć maturę standardową lub zawodową.

Zaawansowane kształcenie zawodowe, wyższe szkoły zawodowe i uniwersytety

W ramach zaawansowanego kształcenia zawodowego osoby z podstawowym wykształceniem zawodowym mogą zdobyć specjalizację oraz pogłębiać wiedzę. Zaawansowane kształcenie zawodowe następuje po zasadniczym kształceniu zawodowym (nauce zawodu). Nie jest do niego wymagana matura.

Szwajcarski system szkolnictwa wyższego rozróżnia wyższe szkoły zawodowe oraz uniwersytety i politechniki. Wyższe szkoły zawodowe nastawione są raczej na przekazywanie wiedzy praktycznej, natomiast uniwersytety raczej na zgłębianie zagadnień teoretycznych. Warunkiem przyjęcia jest matura. Osoby zainteresowane studiowaniem na jednej ze szwajcarskich uczelni wyższych, posiadające zagraniczne świadectwo maturalne, powinny zgłosić się bezpośrednio do władz danej uczelni. Tam dowiedzą się o warunkach przyjęcia.

Wybór zawodu przez młodych ludzi

Doradcy zawodowi pomagają młodym ludziom podjąć decyzję co do wyboru zawodu i kierunku studiów. Porady indywidualne oraz informacje można uzyskać
m. in. w ośrodkach doradztwa zawodowego specjalizujących się w wyborze studiów i przyszłego zawodu oraz w planowaniu kariery.
 

Stypendia i kredyty studenckie

Stypendia i kredyty studenckie stanowią pomoc dla osób o niskich dochodach. Wniosek o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia należy skierować do właściwego urzędu kantonalnego.

Kontakt

Bildungsdirektion

Adresse

Walcheplatz 2
8090 Zürich
Route (Google)

Telefon

+41 43 259 23 09

 

Telefonzeiten

Montag bis Freitag
8.30 bis 12.00 Uhr und
13.30 bis 17.00 Uhr

E-Mail

info@bi.zh.ch

(Für allgemeine Anfragen)

Medienkontakt Bildungsdirektion


Für dieses Thema zuständig: