Praca

W zależności od narodowości dostęp do rynku pracy może być ograniczony. Należy dowiedzieć się, czy potrzebują Państwo zezwolenia na pracę i czy Państwa dyplomy zostaną uznane. W przypadku obywateli państw członkowskich UE/EFTA obowiązuje swobodny przepływ osób. Korzystają oni z łatwiejszego dostępu do szwajcarskiego rynku pracy, podczas gdy pracownicy z państw trzecich zazwyczaj potrzebują zezwolenia.

Dostęp do rynku pracy

Przed podjęciem pracy należy wyjaśnić kwestię zezwolenia na pobyt w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. To, jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie na pobyt i ewentualnie zezwolenie na pracę, zależy od posiadanego przez Państwa obywatelstwa oraz powodu i czasu trwania Państwa pobytu. Dotyczy to także osób, które przybyły do Szwajcarii w ramach łączenia rodzin lub ze względu na związek partnerski.

Swobodny przepływ osób dotyczy zasadniczo obywateli państw członkowskich UE/EFTA. Mogą oni podjąć pracę zarobkową, jeśli zawarli umowę o pracę z pracodawcą w Szwajcarii lub jeśli wykażą, że mają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Szwajcarii.

Obywatele spoza UE/EFTA (obywatele państw trzecich) mogą wykonywać pracę zarobkową tylko wówczas, gdy posiadają zezwolenie na pracę. Występuje o nie pracodawca. Zalecamy odpowiednio wcześniej zasięgnąć informacji w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania lub w kantonalnym Urzędzie ds. Gospodarczych i Zatrudnienia («Amt für Wirtschaft»).

Szukanie pracy

Oferty pracy można znaleźć w internecie lub w prasie. Ponadto istnieją również prywatne agencje pośrednictwa pracy. Do aplikacji należy załączyć określone dokumenty, takie jak życiorys, list motywacyjny oraz – jeśli to możliwe – kopie świadectw, dyplomów i referencji.

Uznawanie dyplomów

Zalecamy, aby odpowiednio wcześniej zadbać o nostryfikację dyplomu uczelni zagranicznej i uznanie kwalifikacji zawodowych. Czas trwania i złożoność procesu nostryfikacji są zależne od branży. Nie wszystkie zagraniczne dyplomy i kwalifikacje są uznawane w Szwajcarii.

Doradztwo zawodowe

W przypadku pytań dotyczących wyboru zawodu i kształcenia w Szwajcarii mogą Państwo zasięgnąć porady w ośrodku doradztwa zawodowego (biz).

Kontakt

Amt für Wirtschaft

Adresse

Walchestrasse 19
Postfach
8090 Zürich
Route (Google)

Telefon

+41 43 259 30 30

Telefon

Montag bis Freitag
8 bis 12 Uhr
13 bis 17 Uhr 

E-Mail

awi@vd.zh.ch

Für dieses Thema zuständig: