Regierungsratsbeschluss Nr. 1844/2008

Details

Titel
a) Postulat KR-Nr. 264/2005 betreffend kantonale Fahrzeuge mit Gas-Antrieb, b) Postulat KR-Nr. 243/2005 betreffend kantonale Fahrzeuge mit Erdgas-/Naturgas-Antrieb, Bericht und Antrag an den Kantonsrat
RRB Nr.
1844
Direktion
Baudirektion
Sitzungsdatum
26.11.2008
Publikationsdatum
19.12.2008

Beschlusstext(e)