Regierungsratsbeschluss Nr. 1435/2022

Details

Titel
Meliorationsgenossenschaft Flaacherfeld, Auflösung, Unterhaltsregelung, Bewässerungsgenossenschaft Forspitz Flaach, Gründung
RRB Nr.
1435
Direktion
Baudirektion
Sitzungsdatum
02.11.2022
Publikationsdatum
10.11.2022

Beschlusstext(e)