Zdrowie

Aby uzyskać podstawową pomoc lekarską w szwajcarskim systemie opieki zdrowotnej, w pierwszej kolejności zwracamy się do lekarzy ogólnych, którzy – wraz z farmaceutami – są głównym filarem podstawowej opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w całej Szwajcarii.

System opieki zdrowotnej

Szwajcarski system opieki zdrowotnej opiera się przed wszystkim na lekarzach ogólnych. Są oni także osobami pierwszego kontaktu w nagłych wypadkach i to oni – w razie potrzeby – kierują Państwa do lekarzy specjalistów. W niektórych przychodniach personel świetnie mówi w językach obcych. Informacji z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielą Państwu także farmaceuci, często posługujący się kilkoma językami. W poważnych i zagrażających życiu przypadkach należy udać się bezpośrednio do szpitala. Opieką medyczną dla dzieci zajmują się wyspecjalizowani pediatrzy.

Ubezpieczenie
zdrowotne

Wszyscy mieszkańcy Szwajcarii muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne («Krankenversicherung»). Osoby, które przeprowadziły się tutaj z zagranicy, na wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego maja trzy miesiące. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne mają w swojej ofercie liczne prywatne kasy chorych.

Wszystkie świadczenia podstawowego ubezpieczenia obowiązkowego są jednakowo uregulowane prawnie. Mimo to warto porównać oferty, gdyż wysokość składek ubezpieczeniowych («Versicherungsprämien») różni się w zależności od kasy chorych i wybranego modelu ubezpieczenia.

Do obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe («Zusatzversicherungen»). Są one dobrowolne, ich oferta jest zróżnicowana i zawierają świadczenia, których nie obejmuje ubezpieczenie podstawowe.

Dofinansowanie do składki
na ubezpieczenie zdrowotne

Osoby o niskich dochodach mogą zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych («Sozialversicherungsanstalt» / SVA) o dofinansowanie do składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne («Prämienverbilligung»). Kantonalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela dalszych informacji i rozpatruje wnioski o dofinansowanie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków

Osoby zatrudnione są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy oraz wypadków nie związanych z pracą przez pracodawcę, o ile pracują więcej niż 8 godzin tygodniowo. Natomiast osoby pracujące w mniejszym wymiarze godzin nie posiadają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nie związanych z pracą i ubezpieczenie to muszą wykupić we własnym zakresie («Unfallversicherung»). Także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby niepracujące muszą we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontakt

Gesundheitsdirektion

Adresse

Stampfenbachstrasse 30
Postfach
8090 Zürich
Route (Google)

Telefon

+41 43 259 24 05

Telefon

E-Mail

generalsekretariat@gd.zh.ch

Für dieses Thema zuständig: