Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne dzielą się na pięć rodzajów. Są one określone przez ustawodawcę, a składki na nie potrącane są bezpośrednio z wynagrodzenia. Ubezpieczenie mieszkania i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym są dobrowolne, choć zalecane.

Zabezpieczenie
warunków ekonomicznych

Ubezpieczenia społeczne («Sozialversicherungen») chronią mieszkańców Szwajcarii przed ryzykiem i zabezpieczają ich warunki ekonomiczne. Są one obowiązkowe, a składki na nie potrącane są bezpośrednio z wynagrodzenia; wyjątek stanowi ubezpieczenie zdrowotne. Składki odprowadzają również pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby niepracujące. Ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym («Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung») są zalecane, ale nieobowiązkowe.

Istnieje pięć rodzajów ubezpieczenia społecznego:

  • ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie dla osób pozostałych przy życiu i ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (AHV/IV)
  • ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (KV/UV)
  • zasiłki z tytułu utraty dochodów w przypadku służby wojskowej, macierzyństwa i ojcostwa (EO/MSV/VSE)
  • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (ALV)
  • świadczenia rodzinne (FZ)

Kontakt

Fachstelle Integration

Adresse

Neumühlequai 10
8090 Zürich
Route (Google)

Telefon

+41 43 259 25 31


Bürozeiten

Montag bis Freitag
9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

E-Mail

integration@ji.zh.ch

Für dieses Thema zuständig: