Mieszkanie

Poza regularnym rynkiem mieszkaniowym w kantonie Zurych istnieją także oferty budownictwa społecznego. Internet oraz radio i telewizja są odpłatne. Ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym nie są obowiązkowe. Zapewnione są usługi związane z gospodarowaniem odpadami.

Szukanie domu lub mieszkania

Oferty mieszkań i domów na wynajem można znaleźć głównie w internecie, w prasie lub za pośrednictwem agencji nieruchomości. Poza regularnym rynkiem mieszkaniowym w kantonie Zurych dostępne są także oferty tzw. budownictwa społecznego («gemeinnützige Wohnungsangebote») z niższymi czynszami. Istnieją również organizacje, które oferują przystępne cenowo mieszkania dla młodych ludzi uczących się lub studiujących. Na specjalnych portalach internetowych można znaleźć ogłoszenia o pokojach do wynajęcia.

Osoba zainteresowana wynajęciem mieszkania musi złożyć formularz zgłoszeniowy i stosowne dokumenty: list motywacyjny, aktualny wyciąg z rejestru zadłużonych («Betreibungsregisterauszug»), referencje lub paski wynagrodzenia («Lohnauszüge»). Od momentu wprowadzenia się mamy 14 dni na zameldowanie się we właściwym urzędzie gminy.

Ubezpieczenie mieszkania i ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie mieszkania («Hausratversicherung») oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym («Privathaftpflichtversicherung») są zalecane, ale nieobowiązkowe. Ubezpieczenie mieszkania pokrywa koszty szkód majątkowych spowodowanych przez ogień, wodę, powstałych w wyniku kradzieży i stłuczenia szkła. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym pokrywa szkody rzeczowe i osobowe spowodowane przez osobę ubezpieczoną.

Telewizja, internet i telefon

Istnieją różni dostawcy usług telefonicznych, internetowych i telewizji kablowej. To, z których ofert można skorzystać, zależy od miejsca zamieszkania, a czasami nawet od usług świadczonych w danym budynku. Warto porównać różnych dostawców usług internetowych, ponieważ ich usługi i ceny mogą znacznie się różnić.

Każdy, kto ma w domu odbiornik mediów cyfrowych (smartfon, telewizor, komputer itp.), płaci w Szwajcarii abonament radiowo-telewizyjny. Pobieraniem opłat zajmuje się firma Serafe.
 

Gospodarka odpadami 

Odpady są regularnie odbierane z dzielnic mieszkaniowych. W przypadku odpadów z gospodarstw domowych należy używać oficjalnych worków na śmieci lub worków ze specjalnymi naklejkami, które można kupić np. w supermarkecie. Dla niektórych rodzajów odpadów (np. papier, baterie, szkło, karton, odpady organiczne, aluminium, metal, tekstylia, olej itp.) istnieją specjalne punkty składowania lub organizowane są zbiórki według harmonogramu. Plastikowe butelki (butelki wykonane z tworzywa PET) i inne plastikowe opakowania można bezpłatnie oddać w prawie wszystkich punktach sprzedaży. Odpady specjalne (urządzenia elektryczne, leki itp.) można zazwyczaj zwrócić do miejsca zakupu.

Każde miasto i gmina mają własny harmonogram lub kalendarz odbioru odpadów, który osoba nowo przybyła otrzymuje podczas zameldowania. Zawiera on informacje o tym, kiedy i gdzie można wyrzucać określone odpady.
 

Weiterführende Informationen

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Kontakt

Fachstelle Integration

Adresse

Neumühlequai 10
8090 Zürich
Route (Google)

Telefon

+41 43 259 25 31


Bürozeiten

Montag bis Freitag
9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

E-Mail

integration@ji.zh.ch

Für dieses Thema zuständig: